Financiën

Onvoorzien

Voor de wettelijk verplichte post onvoorziene uitgaven is een stelpost van 250.000 euro opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24