Paragrafen

Taakstellingen en stelposten

Om de taakstellingen en stelposten goed te monitoren en grip te hebben op onze financiën, is hieronder een overzicht opgenomen van de relevante taakstellingen en stelposten. In de begroting 2022 zijn de volgende relevante taakstellingen opgenomen:

Taakstelling College

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Besparing omvang aantal collegeleden (WBFIE)

60

125

125

125

Reeds ingevuld

-60

-125

-125

-125

Resterende taakstelling

                              -  

                              -  

                              -  

                              -  

De taakstelling is ingevuld door de betreffende budgetten te verlagen. Na de komende gemeenteraadsverkiezingen zal blijken of deze taakstelling gerealiseerd kan worden.

Taakstelling Verbonden partijen

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Besparing op gemeenschappelijke regelingen (WBFIE)

0

35

65

65

Reeds ingevuld

-46

-46

-46

-46

Resterende taakstelling

                           -46

                           -11

                             19

                             19

De taakstelling wordt al vanaf 2022 gerealiseerd door maatregelen die door de verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn genomen. Het voordeel in 2022 en 2023 is al ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.

Taakstelling Inkoopprofessionalisering

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Inkoopproffesionalisering (WBFIE)

350

500

625

625

Aanpassing formatie Team Inkoop

24

24

24

24

Oorspronkelijke taakstellingen

374

524

649

649

Reeds ingevuld

0

0

0

0

Resterende taakstelling

                           374

                           524

                           649

                           649

Taakstelling Dienstverlening Publiek

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Dienst verlening Publiek (WBFIE)

0

18

17

17

Reeds ingevuld

0

-18

-17

-17

Resterende taakstelling

                              -  

                              -  

                              -  

                              -  

Taakstelling Inhuur

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Extra besparing inhuur (WBFIE)

0

18

17

17

Reeds ingevuld

0

-18

-17

-17

Resterende taakstelling

                              -  

                              -  

                              -  

                              -  

Taakstelling Kasteel Neerijnen

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Kasteel Neerijnen (WBFIE)

25

50

50

50

Reeds ingevuld

-25

-50

-50

-50

Resterende taakstelling

                              -  

                              -  

                              -  

                              -  

De taakstelling is ingevuld door de betreffende budgetten te verlagen bij het project Thuisvesting.

Taakstelling Project Thuisvesting

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Verkoop Kuipershof 4 Geldermalsen (WBFIE)

0

0

1.000

0

Reeds ingevuld

0

0

0

0

Resterende taakstelling

                              -  

                              -  

                       1.000

                              -  

Taakstelling Subsidie ontvangsten

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Actievere inzet subsidies aanboren (WBFIE)

35

50

65

0

Reeds ingevuld

0

0

0

0

Resterende taakstelling

                             35

                             50

                             65

                              -  

Taakstelling Veiligheidsregio

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Bijdrage Veiligheidsregio (WBFIE)

140

280

422

422

Reeds ingevuld

0

0

0

0

Resterende taakstelling

                           140

                           280

                           422

                           422

Taakstelling Wmo/Jeugd

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Taakstelling Sociaal domein (eerste bestuursrapportage 2019)

700

1.000

1.000

1.000

Beheersmaatregelen beleidsplan Sociaal domein (WBFIE)

0

1.590

2.590

2.590

Oorspronkelijke taakstellingen

700

2.590

3.590

3.590

Reeds ingevuld

-700

-2.590

-3.590

-3.590

Resterende taakstelling

                              -  

                              -  

                              -  

                              -  

De taakstelling is ingevuld door de betreffende budgetten te verlagen. Door middel van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt deze taakstelling gevolgd.

Taakstelling Vastgoed

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Verkoop gemeentelijk vastgoed (WBFIE)

700

200

0

0

Reeds ingevuld (jaarrekening 2020)

-265

0

0

0

Resterende taakstelling

                           435

                           200

                              -  

                              -  

Stelposten
In de begroting 2022 zijn  de volgende relevante stelposten opgenomen:

Stelposten

Bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

Onvoorziene uitgaven

250

250

250

250

Loon- en prijsstijgingen

193

436

453

324

Areaalontwikkelingen

342

491

641

791

Wet Open Overheid (taakmutatie gemeentefonds)

129

144

160

179

Handhaving Energielabel C kantoren (taakmutatie gemeentefonds)

6

6

6

6

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24