Financiën

Structurele mutaties reserves

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken

69

69

69

69

BR Dekking afschrijving ICT

365

365

365

365

Subtotaal

434

434

434

434

Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen

BR Verkiezingen

9

9

9

9

Subtotaal

9

9

9

9

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-443

-443

-443

-443

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken

9

9

9

9

BR Dekking afschrijving ICT

15

15

15

0

BR Dekking afschrijving noodstroomvoorziening

7

7

7

7

BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting

0

85

85

85

Subtotaal

31

116

116

101

Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen

BR Verkiezingen

0

34

0

0

Subtotaal

0

34

0

0

Totaal structurele aanwendingen van reserves

31

150

116

101

Saldo structurele mutaties programma 1

                         -412

                         -293

                         -327

                         -342

 

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting

70

68

68

68

BR Rehabilitatie wegen

205

205

205

205

BR Openbare verlichting

89

89

89

89

Subtotaal

364

362

362

362

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-364

-362

-362

-362

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving Kiss & Ride fietspad Leeuwenstein

3

3

3

3

BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting

58

58

58

58

BR Mobiliteitsplan

0

4

4

4

BR Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd

8

8

8

8

BR Dekking afschrijving Reconstructie & rehabilitatie wegen

27

27

27

27

BR Rehabilitatie wegen

127

146

146

180

BR Dekking afschrijving Herman Kuijkstraat

7

7

7

7

BR dekking afschrijving Parkeerplaatsen De Pluk

5

5

5

5

BR Dekking afschrijving fietsknelpunten

0

0

78

78

BR Openbare verlichting

96

96

96

96

Subtotaal

331

354

431

465

Totaal structurele aanwendingen van reserves

331

354

431

465

Saldo structurele mutaties programma 3

                           -33

                              -8

                             70

                           104

Programma 4 Economie

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Gebiedsfonds

38

38

38

38

Subtotaal

38

38

38

38

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-38

-38

-38

-38

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Gebiedsfonds

29

103

150

150

BR Dekking afschrijving revitalisering bedrijventerrein

26

26

26

26

Subtotaal

55

129

176

176

Totaal structurele aanwendingen van reserves

55

129

176

176

Saldo structurele mutaties programma 4

                             17

                             91

                           138

                           138

Programma 5 Onderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Manifest van Lingewaal

190

190

190

190

BR Buitenkant schoolgebouwen

90

90

90

90

Subtotaal

280

280

280

280

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-280

-280

-280

-280

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Manifest van Lingewaal

256

256

256

301

BR Buitenkant schoolgebouwen

145

145

145

145

BR Dekking afschrijving MFC Haaften

21

21

21

21

Subtotaal

423

423

423

467

Totaal structurele aanwendingen van reserves

423

423

423

467

Saldo structurele mutaties programma 5

                           143

                           143

                           143

                           187

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving sportterreinen

181

181

181

181

BR Buitensportaccommodaties

38

38

38

38

BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen

14

14

14

14

BR Dekking afschrijving Tractie

39

39

12

12

BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting

332

272

256

212

Subtotaal

605

545

501

458

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-605

-545

-501

-458

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving sportterreinen

88

113

113

113

BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen

8

8

8

6

BR Dekking afschrijving Tractie

41

34

31

30

BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting

7

29

40

50

BR Dekking afschrijving werf Rumpt

0

0

0

40

Subtotaal

144

184

192

239

Totaal structurele aanwendingen van reserves

144

184

192

239

Saldo structurele mutaties programma 6

                         -460

                         -361

                         -309

                         -219

Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2022

2023

2024

2025

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving MFC De Pluk

22

22

22

22

Subtotaal

22

22

22

22

Totaal structurele aanwendingen van reserves

22

22

22

22

Saldo structurele mutaties programma 7

                             22

                             22

                             22

                             22

Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2022

2023

2024

2025

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving wwc Waardenburg

0

50

50

50

BR Dekking afschrijving Skaeve Huse

0

12

12

12

Subtotaal

0

62

62

62

Totaal structurele aanwendingen van reserves

0

62

62

62

Saldo structurele mutaties programma 9

                              -  

                             62

                             62

                             62

Totaal

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

1.721

1.659

1.615

1.572

Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen

9

9

9

9

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

1.730

1.668

1.624

1.580

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

1.006

1.289

1.422

1.533

Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen

0

34

0

0

Totaal structurele aanwendingen van reserves

1.006

1.323

1.422

1.533

Saldo structurele mutaties totaal

                         -724

                         -345

                         -202

                           -48

In de bovenstaande zijn de reserves voor de dekking van de afschrijvingslasten apart gepresenteerd en nog niet als één totaal post zoals is opgenomen in de nota Reserves en Voorzieningen. Dit geldt ook voor het overzicht Mutaties reserves per programma elders in de begroting. We verwachten in de P&C-cyclus van 2022 hierin verandering in aan te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24