Financiën

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht. Dit betekent dat activiteiten van de gemeente die in fiscale zin een onderneming vormen belastbaar zijn voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb).

Belastingplicht
Om te bepalen of sprake is van belastingplicht in het kader van de Vpb dient te worden getoetst of wordt voldaan aan de voorwaarden van fiscaal ondernemerschap. Onlangs heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de fiscale openingsbalans  van de grondexploitaties van de nieuwe fusiegemeente en zijn de grondexploitaties fiscaal meerjarig doorgerekend. Hierbij is vastgesteld dat er sprake is van een winstgevende grondexploitatie en dat de gemeente West Betuwe dus een fiscale onderneming is. Dit zal leiden tot betaling van vennootschapsbelasting over de fiscale winst die er wordt gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24